Onderhoud

Het behoud van de luchtbehandelingsinstallaties en dus ook van de binnen-luchtkwaliteit begint bij goed en periodiek onderhoud van deze systemen.

Gezien we vandaag de dag in een 24 uurseconomie leven is een niet geplande stilstand uiterst kostbaar en in sommige gevallen soms ook nog eens lastig verholpen te krijgen.

Door vooraf duidelijk te communiceren, alsook te rapporteren, met de eindgebruikers en/of de technisch verantwoordelijke mensen, over de status van de installaties, kan ons inziens al veel problematiek worden voorkomen.

 

Het uitvoeren van periodiek onderhoud door Van Wessel MDC omvat o.a.:

-het controleren en indien nodig reinigen van de buitenlucht-aanzuigroosters;
-het reinigen van alle toegankelijke secties van de LBK’s;
-het controleren en gangbaar houden van de kleppenregisters en de klepaandrijvingen;
-het leveren en aanbrengen van nieuwe luchtfilters, al dan niet voorzien van extra “lek”-afdichtingen;
-het leveren en aanbrengen van nieuwe “vlak”-filters voor de schakelkasten;
-het controleren, en indien mogelijk richten en kammen van de lamellen van de warmtewisselaars;
-het controleren en indien nodig reinigen van de druppelvangers;
-het controleren en reinigen van de condens-afvoeren;
-het controleren, uitlijnen en spannen (op berekende Hz-frequentie) van V-snaren en/of
-het leveren, aanbrengen van nieuwe aandrijvingen;
-het controleren van e-motoren en/of de direct gedreven ventilatoren en/of
-het vervangen van lagers van e-motoren;
-het jaarlijks smeren van lagers van de ventilatoren en/of
-het vervangen, al dan niet preventief, van deze lagers;
-het fixeren van beginnende roestvorming;
-het schoon opleveren van de werkomgevingen;
-het controleren en registreren van de drukverschillen over de verschillende secties en componenten van de LBK’s;
-het plaatsen van nieuwe onderhouds- en kwaliteitsstickers, ter controle en directe info;
-het rapporteren van de uitgevoerde werkzaamheden, alsmede de huidige status.

  

Van Wessel MDC is van mening dat periodiek onderhoud minimaal eens per jaar aan een luchtbehandelingsinstallaties dient te worden verricht.

Indien Van Wessel MDC het onderhoud heeft verricht volgt er altijd een overzichtelijk rapport, waarin de belangrijkste zaken alsook eventuele aanstaande optimaliseringen zijn vastgelegd.

Dit rapport wordt als document gebruikt om intern of bij instanties aan te tonen dat er onderhoudswerkzaamheden zijn verricht, in dit geval door een specialistisch bedrijf.

Uit het bovenstaande moge blijken, dat Van Wessel MDC een gespecialiseerd bedrijf is, dat op een klein gedeelte van de totale markt voor luchtbehandelingsinstallaties, namelijk het reinigings-, renovatie- en onderhoudssegment thans bijna vijfendertig jaar actief is.