Renovatie

In de praktijk worden nog regelmatig luchtbehandelingskasten (LBK’s) aangetrof­fen, welke slechts enkele jaren oud zijn en al aanzienlijke problemen vertonen in de  “aanzuigsecties”.

In de buitenlucht zijn diverse vervuilingen aanwezig die door de luchtfilters geheel of gedeeltelijk worden afgevangen. In deze filtersecties zijn er daarom vaak plekken en plassen “zuur” te constateren. Dit “zuur” tast veelal makkelijk de bodems, alsook de directe omgeving van de luchtbehandelingskasten aan.

 

In voorkomende gevallen demonteert Van Wessel MDC dit gedeelte van de LBK, ontroest de metalen constructiedelen, brengt op de ontroeste gedeelten hoogwaardige coatinglagen aan, pas indien efficiënter de indeling aan, plaatst beschermende PVC-beplatingen, plaatst RVS-lekbakken en RVS-filterramen en brengt beschermde gietcoatinglagen aan.

Bij deze renovatievorm is de merkbare “overlast” in de praktijk middels “lucht-omleidingen” veelal tot het minimum te beperken.

Oudere luchtbehandelingskasten (van circa voor 1980) zijn daarnaast veelal nog, geheel of gedeeltelijk, “inwendig” geïsoleerd. Dit isolatiemateriaal is anno 2022 vaak in een dergelijke slechte staat dat het al voor de nodige problemen is gaan zorgen.

In voorkomende gevallen demonteert Van Wessel MDC de gehele LBK, verwijdert het (restant) isolatiemateriaal, ontroest de metalen constructiedelen, brengt op de ontroeste gedeelten hoogwaardige roestweren­de coatinglagen aan en plaatst een nieuw isolatiemateriaal met een compleet gesloten celstructuur (voor minimaal energieverlies) en brengt beschermde gietcoatinglagen aan of brengt, bij marginale corrosieafzetting, direct een afschermde beplatingen aan met al dan niet beschermde gietcoatinglagen.

Bij deze renovatievorm zal er in de praktijk enige merkbare “overlast” zijn . Deze “overlast” is veelal te minimaliseren door een combinatie van “noodlucht-voorzieningen”, “lucht-omleidingen” en/of “verschoven werktijden”.

Gebaseerd op onze ervaringen en aangevuld met goede, rechtstreekse contacten met verschillende leveranciers kunnen wij alle voorkomende merken LBK’s renoveren.